لیست ویلاها

صفحه بعدی
 

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش و معاوضه    متراژ بنا: 300   متراژ زمین: 260
تعداد خواب: 0
معاوضه: دارد
آدرس:امیرآباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 160   متراژ زمین: 250
تعداد خواب: 3
معاوضه: ندارد
آدرس:جاده دریا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 160   متراژ زمین: 280
تعداد خواب: 3
معاوضه: ندارد
آدرس:باغبان کلا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 75   متراژ زمین: 160
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:شیرکلا

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 80   متراژ زمین: 160
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:قاسم آباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 80   متراژ زمین: 229
تعداد خواب: 1
معاوضه: ندارد
آدرس:کچلده

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 500   متراژ زمین: 700
تعداد خواب: 4
معاوضه: ندارد
آدرس:امیرآباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 100   متراژ زمین: 220
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:سعادت آباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 140   متراژ زمین: 300
تعداد خواب: 2
معاوضه: ندارد
آدرس:امیرآباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 250   متراژ زمین: 310
تعداد خواب: 3
معاوضه: ندارد
آدرس:امیرآباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 140   متراژ زمین: 190
تعداد خواب: 3
معاوضه: ندارد
آدرس:کچلده

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش و معاوضه    متراژ بنا: 200   متراژ زمین: 300
تعداد خواب: 4
معاوضه: دارد
آدرس:سعادت آباد

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 180   متراژ زمین: 230
تعداد خواب: 3
معاوضه: دارد
آدرس:گیلانده

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 270   متراژ زمین: 480
تعداد خواب: 4
معاوضه: ندارد
آدرس:ورازده

  نوع ملک: ویلا جنگلی     نوع معامله: فروش    متراژ بنا: 130   متراژ زمین: 240
تعداد خواب: 3
معاوضه: دارد
آدرس:کیابسر
صفحه بعدی

تبلیغات بنر

طراحی وب سایت املاک یونیک

بازگشت به ابتدای صفحه